Uw arbeidsmarktregio:

Steun nodig tijdens de coronacrisis?

WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht (WSP) adviseert u over steunmaatregelen die de overheid aan werkgevers biedt in deze uitdagende tijd.

Is uw onderneming geraakt door de coronacrisis? Werkgevers anno nu blijven kansen zien. Maar kunnen natuurlijk ook wat steun gebruiken. Onze WSP-adviseurs geven u graag meer informatie over steunmaatregelen die op u van toepassing zijn.

Coronamaatregelen

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  De NOW-regeling is er voor werkgevers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel omzetverlies hebben (minimaal 20%). Zij kunnen via het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)
  Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet een financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
  De TVL is het vervolg op TOGS en is er voor ondernemingen die het meest geraakt zijn door de coronacrisis. MKB-ers in bijvoorbeeld de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Is een van deze regelingen op u van toepassing? Maak een afspraak voor een adviesgesprek, zodat WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht (WSP) u verder kan helpen met de actuele informatie over de maatregelen tijdens de coronacrisis.

Welke coronamaatregel is er voor u?

WSP adviseert en helpt bij het aanvragen van steunmaatregelingen tijdens de coronacrisis.

Vraag nu advies aan
 • NOW
 • Tozo 2
 • TVL